News

Gränsöverskridande kampanj om Agenda 2030

MiniBladet är en gratis nyhetstidning för barn som vill hitta nya sätt att engagera barn i aktuella samhällsfrågor och värderingar. Vi vill uppmuntra till att läsa och skriva samt skapa plattformar där barn kan göra sina röster hörda. Vi vill ta fram en årlig gränsöverskridande tävling med olika teman och

Read more »

“Blind Date Concerts” by Violinist on a Bike

Intriguing and mysterious, captivating and spontaneous, “Blind Date Concerts” is a new concept of classical music concert experience. Differently from a typical concert hall, “Blind Date Concerts” are intimate and cozy, the boundaries between artists and listeners are eliminated, while the highest professional music level of performers is always present.

Read more »

BOOA – Mer än en populärvetenskaplig YouTubekanal

Alla som studerat har vid något tillfälle haft den där läraren som verkligen stack ut. Någon vars utstrålning och passion kunde trollbinda en hel föreläsningssal. Det är svårt att sätta ett värde på dessa pedagogiska pärlor, men för oss är dom ovärderliga. Att demokratiseringen av kunskap är en nödvändighet för

Read more »

DiabetesNinja

Föreningen Föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes bildades hösten 2017 med särskild målsättning att utveckla en ny diabetesapp för barn och unga med typ 1-diabetes. Första versionen släpptes i mars 2018. Eldsjälarna bakom föreningen som lyckades få tillstånd utvecklingen av DiabetesNinja är Tina Hansson och Ingrid Jönsson som tillsammans med

Read more »

Harvesting information from the light field

Numera är kameror ständigt närvarande följeslagare och vi använder dem för att dokumentera många aspekter av våra liv. Även om våra kamerabilder är tvådimensionella (2D) är de ett resultat av att ljus når kamerasensorn från flera infallsvinklar. Denna information, intensitet och riktning, utgör ljusfältet. Dagens kamerasensorer förlorar denna riktningsinformation genom

Read more »

Ansökningsperioden 2021

Beslut är nu fattat att ansökningsperioden för 2021 blir mellan den 21/1 kl 12:00 – 18/2 kl 12:00. Observera att det är enbart via länk från hemsidan som ansökningar kan göras. Ser fram emot många intressanta ansökningar!

Read more »

I-PROTECT: Implementering av skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare

I-PROTECT är ett flerårigt forskningsprojekt om implementering av skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete mellan Lunds universitet, H43 Lund, LUGI HF, Skånes handbollförbund och Svenska handbollförbundet. Tillsammans utvecklar och inför vi handbollsträning med skadeförebyggande och prestationshöjande principer. Vi utgår ifrån klubbarnas behov och förutsättningar med aktuell forskning inom

Read more »

Projekt ”Ångestboken”

Som bekant drabbas allt fler ungdomar av psykisk ohälsa men det saknas lättillgänglig litteratur som vänder sig direkt till ungdomar/unga vuxna. Den här luckan vill vi fylla med en kunskapshöjande bok som både ger en faktabakgrund till vad ångest är men också en stark igenkänning och en upplevelse av att

Read more »

INASCON 2020

INASCON (International Nanoscience Student Conference) är en årlig internationell vetenskaplig konferens som år 2020 anordnas för 14:e gången. Detta år har Lund fått äran att vara värd för evenemanget, som organiseras helt av studenter från Lunds Universitet. Styrelsen har bestått av fem tjejer som alla pluggar på LTH:s civilingenjörsprogram inom

Read more »