News

Modellering av friktion och slitage på nanoskalan

Jag kom till Sverige som flykting 1989 och bor i Malmö sedan dess. Efter språk och gymnasiestudier på Komvux började jag på civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik vid Lunds universitet 1992 med examen 1996. Efter en kort periods arbete som beräkningsingenjör i Malmö återvände jag till universitetet och påbörjade doktorandstudier inom ämnet

Read more »

KALK

Jag har fått stipendium för publicering av en fotobok, baserad på en konstnärlig undersökning genom 16 år av Limhamns Kalkbrott som landskap. Jag är som konstnär intresserad av hur världen ser ut och hur den ändrar sig i växelverkan mellan natur och kultur, och jag blev fascinerad av kalkbrottet i

Read more »

Hjärnskap för tonårsföräldrar

Kan kostnadsfri utbildning för föräldrar i olika former främja tonåringars hjärnhälsa och lärandestrategier? Syftet med projektetHjärnskap för tonårsföräldrarär att främja högstadieungdomars psykiska välbefinnande och lärande genom att erbjuda utbildningsinsatser för föräldrar. Projektet kommer att i ett pilotprojekt bjuda in föräldrar från tre olika högstadieskolor i Helsingborg, Ängelholm och Lund till

Read more »

Svensk tegeltradition i förvandling – fas 2

Vårt projekt visar framåtblickande hur traditionellt tegel kan anpassas och användas på nya sätt för fasadbeklädnad. Tack vare stipendiet kan vi utvärdera ett nytt koncept av traditionellt svenskt tegelformat i full skala. Vi gör det i samarbete med en mindre producent och med hjälp av expertis från bland annat murare

Read more »

MR och endoskopisk endodrill biopsi i lokalbedövning vid blåscancer

  Makroskopisk hematuri (synligt blod i urinen) är det regelmässiga debutsymptomet vid blåscancer och utreds med CT-urografi, urincytologi och flexibel cystoskopi i lokalbedövning. Vid blåstumörfynd genomgår patienten fraktionerad tumörextirpation (TURB) i narkos med ett grövre och stelt endoskop. För patienter med muskelinvasiv blåscancer (MIBC) är TURB-operationen alltid inkomplett, och definitiv

Read more »

Livet efter stroke

Lansering av konstboken om livet efter stroke kommer att ske i september 2021, med efterföljande ljudbok. Så här kommer omslaget se ut, där titeln kommer att vara ”Strokeresan -KONSTEN att komma tillbaka”.  

Read more »

Pinteg

Genom folkbildning och tekniska lösningar hjälper Pinteg människor att ta kontroll över sin digitala integritet och bidrar på så sätt till ett hållbart samhälle. Visionen är att alla ska kunna ta del av den digitala revolutionen utan att äventyra sin säkerhet” Pintegs idé etablerades i samband med att GDRP introducerades

Read more »

Alnarpsliv

Alnarp är ett vackert parkområde med trädgårdar och historisk bebyggelse i Lomma kommun, Skåne, som bland annat är en av Sveriges lantbruksuniversitets campusorter. Här finns också parker öppna för allmänheten, trädgårdar för rehabilitering och Skånes lantbruksmuseum. Den vackra egendomen Alnarps historia är känd ända sedan 1314. Under den danska tiden tillhörde

Read more »