Framtidens stad: e-handelns konsekvenser för stadens organisering

Det finns ett stort behov att förstå vad en förändrad handel kan leda till så att staden och samhället kan planeras och organiseras på ett bra sätt. Av det skälet kommer den här boken att handla om hur handelstransformationen påverkar stad, centrum och tätorter med ett särskilt fokus på Skåne. Boken innehåller konkreta illustrationer av en pågående förändring, som varvas med reflektioner, observationer, intervjuer och empiriskt material från en forskningsstudie som undersöker vilka områden i en stad/samhälle som kommer att bli mer eller mindre viktiga då e-handeln ökar och nya handelskoncept uppstår.

Syftet med boken är att tydliggöra hur detaljhandeln förändras och berätta vilka konsekvenser detta kan innebära för människor. Målet är att inspirera och sprida evidensbaserad kunskap till en bredare publik och särskilt personer som är bosatta i, eller intresserade av Skåne. Boken kan också bidra till kunskap för de som står i beredskap att fatta viktiga beslut om framtidens stad och samhälle och vara ett bidrag till de som söker helhetssyn kring handel och urban utveckling.