Nyheter

Optimering och validering av en återanvändbar hCG-sensor

För att snabbt kunna diagnostisera tillstånd, från graviditet till COVID-19, används antikroppar för detektering. Dock har antikroppar många begränsningar, t.ex. att de är dyra att framställa, har långa ledtider, inte finns i större kvantiteter, har svårt att binda till en mängd mål samt är känsliga för temperaturförändringar. Därför letar branschen

Läs mer »

DXA2FEM: ett verktyg för att förutspå risk för fraktur på ett kliniskt genomförbart sätt med hjälp av ingenjörsvetenskapen.

Syftet med detta projekt är att göra det möjligt för verktyget att närma sig marknaden. Höftfrakturer hos äldre förknippas med både negativa resultat för patienterna och höga kostnader för sjukvården. Det finns läkemedelsbehandlingar för att förhindra frakturer men de administreras inte till dem som behöver det på grund av låg

Läs mer »

AI hjälp i skolan

Många elever har svårt att hänga med i skolan. Har man svårt att ta till sig språk, ex Engelska så behöver man någon som aktivt förklarar ord och meningar. Vid hemläxor har man ofta inte denna möjlighet då man inte kan få tag på sin lärare. Vi vill undersöka om

Läs mer »

Topper Kurs AB

Genom att implementera Topper kurs inom skolsystemet vill vi bidra till en ökad psykisk hälsa bland barn/ unga i Sverige. Topper Kurs syftar på att förebygga och minska psykisk och social ohälsa i framtiden, reducera lidande för barnen & deras familj(er), avlasta skolpersonal och vårdtjänster samt minska samhällskostnader. Topper kurs

Läs mer »

Grodhopp – att spela sig till läsning och ökad språkförmåga

Målet är att ge en god läsförmåga och ett gott språk till elever som har svårt att tillägna sig detta. Målgruppen är i första hand elever i läs-, skriv och språksvårigheter, att användas tillsammans med en speciallärare, enskilt eller i grupp. Men tanken är också att eleverna ska kunna fortsätta

Läs mer »

En inkluderande arbetsmarknad i Skåne (som värdesätter mångfald) och tar tillvara på den kompetens som finns

Projektets främsta motiv är att stötta utländska akademiker som är nyanlända eller som står långt ifrån arbetsmarknaden (t.ex har varit i Sverige länge men fortsatt är arbetslösa) att komma närmare arbetsmarknaden och öka målgruppens förståelse för svenskt arbetsliv. Vi är övertygade att alla medborgare i Sverige ska ha likvärdiga möjligheter att

Läs mer »

Vertically Integrated Projects (VIP) – inom människobehandlande discipliner

Målet är att studenterna skaffar sig utökade specifika ämneskunskaper samtidigt som deras samarbets- och generiska forskningskunskaper utvecklas genom aktivt deltagande i forskning. Projektet kan också utgöra ett tillfälle för att få insikt i om forskning kan vara en framtida karriär, samt kan inspirera till ämnen för kommande examensarbete vilka kan fungera

Läs mer »

Digitala framsteg för att studera sångfåglars biologiska kompass

Två gånger per år migrerar miljontals fåglar på ett spektakulärt sätt – ofta från en kontinent till en annan och tillbaka. Hur fåglar väljer i vilken riktning de ska flyga under migrationen är fortfarande till stor del okänt. Traditionella metoder för att studera orienteringen hos fåglar baseras fortfarande oftast på

Läs mer »