Kemins didaktik i ett nötskal – digitalt fortbildningsmaterial som kan användas som utgångspunkt i kemiundervisningen

De planerade videoklippen i kemins didaktik ska genom lättillgänglig teoretisk bakgrund och praktiska exempel visa hur kemilärare kan använda sig av forskning inom kemins didaktik i sina klassrum för att göra kemin mer begriplig och rolig. Syftet är att ge svenska kemilärare tillgång till en ny form av lättillgänglig fortbildning mer anpassad för deras arbetssituation, att lyssna på t.ex. i pauser eller i bilen, och därmed främja att mer forskning om kemins didaktik används i svenska klassrum.