Grodhopp – att spela sig till läsning och ökad språkförmåga

Målet är att ge en god läsförmåga och ett gott språk till elever som har svårt att tillägna sig detta. Målgruppen är i första hand elever i läs-, skriv och språksvårigheter, att användas tillsammans med en speciallärare, enskilt eller i grupp. Men tanken är också att eleverna ska kunna fortsätta träna självständigt, i klassrummet. Det ska också kunna använda med elever med språkstörning, elever med svenska som andraspråk och med elever med en helt typisk läs-, skriv och språkutveckling.