Optimering och validering av en återanvändbar hCG-sensor

För att snabbt kunna diagnostisera tillstånd, från graviditet till COVID-19, används antikroppar för detektering. Dock har antikroppar många begränsningar, t.ex. att de är dyra att framställa, har långa ledtider, inte finns i större kvantiteter, har svårt att binda till en mängd mål samt är känsliga för temperaturförändringar. Därför letar branschen efter nya detekteringstekniker som kan övervinna dessa problem. Det är här vår teknik kommer in.