DXA2FEM: ett verktyg för att förutspå risk för fraktur på ett kliniskt genomförbart sätt med hjälp av ingenjörsvetenskapen.

Syftet med detta projekt är att göra det möjligt för verktyget att närma sig marknaden. Höftfrakturer hos äldre förknippas med både negativa resultat för patienterna och höga kostnader för sjukvården. Det finns läkemedelsbehandlingar för att förhindra frakturer men de administreras inte till dem som behöver det på grund av låg sensitivitet i bedömningen av frakturrisk. Vårt verktyg identifierar fler personer som löper risk för höftfrakturer, vilket ger fördelar till både patienter och sjukvården.