Ny ultraljudsbaserad metod för att förhindra hjärtinfarkt och stroke

Bara i Sverige sker det > 30 000 stroker/år, vilket har stor inverkan på individer och samhället (16 B SEK/år). Under de 80 000 årliga ultraljudsundersökningarna missas de flesta patienterna med farligt plack eftersom det för närvarande inte finns någon metod för bedömning av placksammansättning. Vår metod behövs för 1) kliniska undersökningar, 2) screening av högriskpatienter innan de drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke och 3) utvärdering av nya behandlingar inom läkemedelsindustrin på ett snabbt och billigt sätt.