En inkluderande arbetsmarknad i Skåne (som värdesätter mångfald) och tar tillvara på den kompetens som finns

Projektets främsta motiv är att stötta utländska akademiker som är nyanlända eller som står långt ifrån arbetsmarknaden (t.ex har varit i Sverige länge men fortsatt är arbetslösa) att komma närmare arbetsmarknaden och öka målgruppens förståelse för svenskt arbetsliv. Vi är övertygade att alla medborgare i Sverige ska ha likvärdiga möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att alla ska ha samma möjligheter i arbetslivet – både till arbete och till en position som motsvarar ens kompetens – och är övertygade om att samhället i stort skulle vinna på det.