AI hjälp i skolan

Många elever har svårt att hänga med i skolan. Har man svårt att ta till sig språk, ex Engelska så behöver man någon som aktivt förklarar ord och meningar. Vid hemläxor har man ofta inte denna möjlighet då man inte kan få tag på sin lärare. Vi vill undersöka om AI kan brygga detta och aktivt hjälpa elever med svårigheter att klara sig bättre i skolan. Vi kommer att fokusera på elever i socioekonomiskt utsatta områden som ofta inte har samma hjälp hemifrån som de kanske behöver.