Nyheter

Kiviks Museum

Målet är att fortsätta växa i antal medlemmar, antal besökare, antal bokningar av guidade vandringar på både fasta tider och på andra dagar. Målet är att fortsätta sätta Kiviks Museum och Kivik på besöksmålskartan och att kunna visa för fler nyfikna hur mycket Kiviksbygden har att ge i både natur

Läs mer »

REDO- Reskap för Engagemang,

REDO syftar till att ta fram inspirerande och motiverande insatser och aktiviteter för unga ledare. Pandemins effekter har haft en stor påverkan på ungas hälsa och genom att inspirera och motivera dem till att engagera sig i en skol-IF kan vi skapa forum för glädje och gemenskap. En skol-IF är

Läs mer »

Forskning i samverkan som förändrar Skåne

Syftet är att lyfta fram exempel på forskning som har positiv samhällspåverkan genom innovativ samverkan med aktörer från olika samhällssektorer. Genom att väcka intresse för forskning som skapar samhällsnytta vill MSI bilda och inspirera fler organisationer, företag, idéburna aktörer och offentliga representanter till samarbete över gränser i Skåne. Därmed kan

Läs mer »

Ny upplaga av boken ”Studentafton: Lundensiskt Fönster mot Världen”

Studentaftonen har kallats för ”Sveriges friaste talarstol” och är en omvittnat unik företeelse i Sverige. Dess motsvarighet finns närmast vid universiteten i Cambridge och Oxford. Syftet med bokprojektet är att, i en tid av digitalisering, dokumentera och skildra en av Lunds mest mytomspunna studentevenemang: Studentaftnarna som ett klassiskt forum för

Läs mer »

Investering av infrastruktur för SolEdits AB

Målet med investeringsprojektet är att kunna bygga en modern kraftfull infrastruktur, som säkerställer kvalitén på de genetiska lösningarna vi kommer erbjuda kunden. Lösningarna kan tex innebära minskad användning av kemikalier vid odling och vidare förädling till specifika livsmedels eller industriella produkter. Vårt mål med bolaget är att inom 5 år

Läs mer »

Nya havreoljeemulsioner

Klimatkrisen avslöjar ett stort behov av att ersätta traditionella kemikalie- och energikrävande steg i industrin. Vi måste agera snabbt. Vi tror på en förändring mot hållbara växtbaserade material och har utvecklat en metod att producera stabila emulsioner från havreolja med hjälp av mild enzymteknologi. Vi ser stora möjligheter till förändringar

Läs mer »

Effektiv AI-baserad röstvård

VoiceDiagnostic finner drivkraft i att transformera gränsöverskridande forskning och kunskap till en produkt som gör samhällsnytta till så väl den individuella människan som till sjukvårdssystem som helhet. Sättet vi med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter kan göra det på är genom att använda och lyssna till den individuella talrösten. Genom

Läs mer »

Hälsa på Skånska

Syftet är att erbjuda forskare inom området mat för hälsa en mötesplats och testa ett nytt stöd att, under lättsamma former, utveckla en affärsidé i skärningspunkten mellan livsmedel och hälsa. Nyttan med ett bättre stöd till att utveckla dessa affärsidéer är att samhället får tillgång till produkter/tjänster som har potential

Läs mer »