Nyheter

Hälsa på Skånska

Syftet är att erbjuda forskare inom området mat för hälsa en mötesplats och testa ett nytt stöd att, under lättsamma former, utveckla en affärsidé i skärningspunkten mellan livsmedel och hälsa. Nyttan med ett bättre stöd till att utveckla dessa affärsidéer är att samhället får tillgång till produkter/tjänster som har potential

Läs mer »

Virtuell natur som hälsointervention på äldreboenden

Målen är att undersöka vad som behöver göras för att få den virtuella interventionen att passa in i de dagliga aktiviteterna och rutinerna på äldreboenden, verifiera vilka fördelar och begränsningar cheferna för och de anställda på äldreboendena upplever att den virtuella interventionen ger samt att undersöka hur väl den virtuella

Läs mer »

KALK

Göra naturkritik tillgänglig och begriplig för en bredare allmänhet genom en bildkonstnärlig metod, som vill skärpa sinnen för människans påverkan av landskap, natur och miljö genom att ge ut en fotobok, KALK, om Limhamns kalkbrott med essäs av vetare inom natur/miljö, landskapsarkitektur och konst på svenska och engelska. Att donera

Läs mer »

Daylight – forskningsfilm om vikten av dagsljus

Ta fasta på redan insamlat research material och komplettera med ytterligare filmat material (fler intervjuer, miljöbilder etc). Vidare att arbeta fram en längre film som är ca 72-80 min, som skall visas och nå ut till så många som möjligt och genom detta få ett eget liv som kan generera

Läs mer »

Rulla ut mig och ge mig en glass

Presentera förslag till förändringar som gör äldreboenden i Sverige mer attraktiva. Det ska vara boenden som erbjuder olika sorters ”pedagogik” som vitaliserar och skapar ”mening” för både de äldre och personalen. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid universitetssjukhuset i Umeå säger att vi måste ”ifrågasätta den palliativa vårdfilosofin”. Alla kommer

Läs mer »

Kiviks Museum

Målet är att fortsätta växa i antal medlemmar, antal besökare, antal bokningar av guidade vandringar på både fasta tider och på andra dagar. Målet är att fortsätta sätta Kiviks Museum och Kivik på besöksmålskartan och att kunna visa för fler nyfikna hur mycket Kiviksbygden har att ge i både natur

Läs mer »

REDO- Reskap för Engagemang,

REDO syftar till att ta fram inspirerande och motiverande insatser och aktiviteter för unga ledare. Pandemins effekter har haft en stor påverkan på ungas hälsa och genom att inspirera och motivera dem till att engagera sig i en skol-IF kan vi skapa forum för glädje och gemenskap. En skol-IF är

Läs mer »

Forskning i samverkan som förändrar Skåne

Syftet är att lyfta fram exempel på forskning som har positiv samhällspåverkan genom innovativ samverkan med aktörer från olika samhällssektorer. Genom att väcka intresse för forskning som skapar samhällsnytta vill MSI bilda och inspirera fler organisationer, företag, idéburna aktörer och offentliga representanter till samarbete över gränser i Skåne. Därmed kan

Läs mer »

Ny upplaga av boken ”Studentafton: Lundensiskt Fönster mot Världen”

Studentaftonen har kallats för ”Sveriges friaste talarstol” och är en omvittnat unik företeelse i Sverige. Dess motsvarighet finns närmast vid universiteten i Cambridge och Oxford. Syftet med bokprojektet är att, i en tid av digitalisering, dokumentera och skildra en av Lunds mest mytomspunna studentevenemang: Studentaftnarna som ett klassiskt forum för

Läs mer »