Hälsa på Skånska

Syftet är att erbjuda forskare inom området mat för hälsa en mötesplats och testa ett nytt stöd att, under lättsamma former, utveckla en affärsidé i skärningspunkten mellan livsmedel och hälsa. Nyttan med ett bättre stöd till att utveckla dessa affärsidéer är att samhället får tillgång till produkter/tjänster som har potential att påverka medborgarnas hälsa positivt, vilket minskar mänskligt lidande, skapar arbetstillfällen samt sparar samhällsekonomiska resurser.