Alnarps agroekologiska lantbruk

Målet är att driva ett finansiellt självförsörjande agroekologiskt lantbruk. Det kommer att förbli en studentledd verksamhet som kommer att växa under åren, med ett konstant inflöde av nya idéer och ny expertis. Lantbruket kommer att visa att det är möjligt att förse ett lokalt samhälle med hälsosamma, mångsidiga och grönsaker utifrån säsong genom att odla på ett sätt som skyddar den naturliga miljön, snarare än att försämra den. Det kommer även att bli en värdefull utbildningsresurs, ett ”modellantbruk”, som alla kan lära av.