Investering av infrastruktur för SolEdits AB

Målet med investeringsprojektet är att kunna bygga en modern kraftfull infrastruktur, som säkerställer kvalitén på de genetiska lösningarna vi kommer erbjuda kunden. Lösningarna kan tex innebära minskad användning av kemikalier vid odling och vidare förädling till specifika livsmedels eller industriella produkter. Vårt mål med bolaget är att inom 5 år vara etablerade på marknaden, som den samarbetspartner man väljer för att få produkter av bästa kvalitet, dvs nya sortkandidater av potatis.