Bok om Svaneholms Slott

Syftet är att kunna ge besökare på slottet, turister, skolungdomar m.fl. kunskap om hur livet var på slottet med omgivning på 1700- och 1800-talet, att ge en bild av Rutger Macklean och hans roll i det enskifte som förändrade jordbruket i Sverige, att utveckla pedagogiskt material samt att sprida boken i olika sammanhang och använda boken som en del i den utveckling som pågår för att stärka slottet som mötesplats och destinationsmål i Skåne.