Titel: Skånska vinbönder: människor, gårdar, rankor.

Detta projekt är ett bokprojekt. Syftet är att ge en beskrivning av skånska vinodlare, på ett så tillgängligt och engagerande sätt som möjligt. Samtidigt är denna sorts beskrivning av ett kulturvetenskapligt intresse, och författaren ämnar utveckla den på ett så grundläggande sätt som det populärvetenskapliga formatet tillåter.