Ångestboken

Projektet syftar till att höja kunskapen om ångest hos ungdomar/unga vuxna, samt att ge läsaren verktyg för att hantera den. Vidare syftar det till att underlätta samtal om ångest mellan målgruppen och deras vårdnadshavare /andra vuxna som regelbundet möter unga med ångest. Marie Tillman får återkommande höra från sina läsare att hennes serier blivit ett verktyg för att kunna prata om ångest och för att visa hur man känner när orden inte räcker till.