Fredbergs Orkester med Storband

Just att storbandet är helt jämställt är något av ett fokus och mål för oss. Vi har som avsikt att genom projektet visa publiken och branschen att det med lätthet går att uppnå en mycket hög konstnärlig kvalitet oavsett könsfördelning och att en jämn könsfördelning snarare hjälper oss att uppnå vårt konstnärliga mål. Vi tror att genom en blandad ensemble och med en öppen miljö har vi lättare att säkerställa en trygg och säker miljö på alla sätt.