Nanoteater

Teater Sagohuset vill skapa en teatermonolog för gymnasieungdomar. Detta för att väcka intresse och ge en emotionell ingång till frågan om miljöförstöring och forskning om denna. Efter att monologen framförts kommer eleverna att ta del av en workshop som tas fram av Tommy Cedervalls forskargrupp på kemiska institutionen på Lunds Universitet.