BOOA – En populärvetenskaplig Youtubekanal

BOOA vill genom populärvetenskapliga videoföreläsningar minska avståndet mellan akademin och samhället och tillgängliggöra kvalitetssäkrad kunskap för allmänheten. Filmerna kommer att bryta ner negativa stereotyper kring akademin och forskare samt öka förtroendet för forskning, motverka faktaresistens och locka till nyfikenhet.