Effektiv AI-baserad röstvård

VoiceDiagnostic finner drivkraft i att transformera gränsöverskridande forskning och kunskap till en produkt som gör samhällsnytta till så väl den individuella människan som till sjukvårdssystem som helhet. Sättet vi med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter kan göra det på är genom att använda och lyssna till den individuella talrösten. Genom det vill effektivisera röstvården så att fler av de 17% av Sveriges befolkning som lever med röstrubbningar kan få hjälp att göra sina röster hörda.