KALK

Göra naturkritik tillgänglig och begriplig för en bredare allmänhet genom en bildkonstnärlig metod, som vill skärpa sinnen för människans påverkan av landskap, natur och miljö genom att ge ut en fotobok, KALK, om Limhamns kalkbrott med essäs av vetare inom natur/miljö, landskapsarkitektur och konst på svenska och engelska. Att donera 200 böcker till Malmös skolbibliotek och att göra en utställning och anordna en föreläsning i samband med utgivningen.