Daylight – forskningsfilm om vikten av dagsljus

Ta fasta på redan insamlat research material och komplettera med ytterligare filmat material (fler intervjuer, miljöbilder etc). Vidare att arbeta fram en längre film som är ca 72-80 min, som skall visas och nå ut till så många som möjligt och genom detta få ett eget liv som kan generera samtal, reflektion och nya sätt att se på framtidens städer och människans förhållande till dagsljus.