Ny upplaga av boken ”Studentafton: Lundensiskt Fönster mot Världen”

Studentaftonen har kallats för ”Sveriges friaste talarstol” och är en omvittnat unik företeelse i Sverige. Dess motsvarighet finns närmast vid universiteten i Cambridge och Oxford. Syftet med bokprojektet är att, i en tid av digitalisering, dokumentera och skildra en av Lunds mest mytomspunna studentevenemang: Studentaftnarna som ett klassiskt forum för debatt och yttrandefrihet.