Forskning i samverkan som förändrar Skåne

Syftet är att lyfta fram exempel på forskning som har positiv samhällspåverkan genom innovativ samverkan med aktörer från olika samhällssektorer. Genom att väcka intresse för forskning som skapar samhällsnytta vill MSI bilda och inspirera fler organisationer, företag, idéburna aktörer och offentliga representanter till samarbete över gränser i Skåne. Därmed kan vi engagera fler i arbetet med att lösa Malmös och Skånes mest komplexa samhällsutmaningar på nya sätt i samverkan över sektorsgränser.