Virtuell natur som hälsointervention på äldreboenden

Målen är att undersöka vad som behöver göras för att få den virtuella interventionen att passa in i de dagliga aktiviteterna och rutinerna på äldreboenden, verifiera vilka fördelar och begränsningar cheferna för och de anställda på äldreboendena upplever att den virtuella interventionen ger samt att undersöka hur väl den virtuella interventionen faller ut. Det är av särskilt intresse att undersöka i vilken utsträckning lokala anpassningar är nödvändiga. Verifiera att det finns en vilja att investera i lösningen på kommunnivå.