Nyheter

Medicotechnical single-use device for maintenance of patent upper airways during moderate-to-deep sedation for short-term medical procedures

För att minska upplevt obehag i samband med olika medicinska undersökningar och behandlingar erbjuds och efterfrågar patienter över hela världen – såväl på som utanför sjukhus – i allt större utsträckning procedurrelaterad sedering (PS). Vid PS tillförs låga doser av snabb- och kortverkande rogivande läkemedel direkt i blodbanan för att

Läs mer »

BOOA – Säsong 2

Syftet med BOOA är att minska avståndet mellan akademin och samhället genom att erbjuda forskare en plattform och ett format där de kan nå ut till en större publik och sticka ut i dagens mediabrus. Samtidigt vill vi göra några av landets främsta forskare tillgängliga för allmänheten, när som helts

Läs mer »

Inspelning av Otto Olsson musik i Limhamns kyrka

Det finns ett stort musikhistoriskt och kulturmusikaliskt värde att uppmärksamma Otto Olsson som tonsättare och orgelmästare i samband med att "Otto Olsson"-orgeln nu placerats i Limhamn. Malmö Kammarkör under ledning av Dan-Olof Stenlund är den givna utföraren av detta projekt. Målet är att till eftervärlden berätta hur det kom sig

Läs mer »

Hälsoprogrammet – för stärkt hälsa hos unga

Syftet med projektet är att ta fram ett hälsostärkande program som riktar sig till unga i Skåne. Genom det kan vi ge de unga vi möter idag verktyg som bidrar till att de kan stärka sin upplevda hälsa och välmående, och på det sättet motverka de växande psykiska påfrestningar unga

Läs mer »

368 dagar – jazzalbum om kronisk sjukdom

Syftet är att sprida min musik och att detta album ska vara en start för att ge mig möjligheten att livnära mig på musiken. Jag hoppas även via min musik kunna belysa problemen man stöter på som kroniskt sjuk och också försöka göra jazzen lite mer tillgänglig till dem yngre

Läs mer »

Lund Formula Student 2020

Det övergripande målet för detta projekt går ut på att främja nytänkande och innovation samt ge praktisk erfarenhet till duktiga studenter vid Lunds Universitet. I år tar sig detta uttryck genom att vi har tre projekt på gång samtidigt med mycket fokus på just eldrift och förarlöst system. Målet är

Läs mer »

Musik på Hoppet

Syftet är att skapa ett levande musikliv på Sjöfartsmuseet i Brantevik, erbjuda publik från Brantevik med omnejd men även övriga Skåne konsertprogram på högsta nivå såväl på sommaren som på vintern. Skapa en unik intim mötesplats både för publik och musiker samt att gynna det lokala musiklivet och hjälpa unga

Läs mer »

Bröd Nouveau

År 2018 extraherades globalt 90 miljarder ton råmaterial där uppskattningsvis 20% går till spillo. Som designers kan vi röra oss fritt mellan frånkopplade discipliner och rubba kunskapssilos i vetenskapen idag. Vårt mål är att skapa en symbios mellan annars fristående industrier och vidareutveckla ett holistiskt system för att förvandla avfallsströmmar

Läs mer »

Skörda information från ljusfältet

Vi strävar efter att utveckla och producera nya typer av mikrolinsuppställningar. Dessa mikrolinsuppställningar kan till exempel införlivas i mikroskop för att möjliggöra snabb volymmetrisk avbildning. Dessutom vill vi lära oss att skapa stora områden av mikrolinsuppställningar som kan användas för att generera komplexa belysningsmönster för applikationer som holografiska 3D-uppvisningar.

Läs mer »