Nyheter

2D-till-3D biofideliska beräkningsmodeller för att bättre utvärdera frakturrisk hos män med osteoporos

Syftet med det nuvarande förslaget är att utvärdera noggrannheten för 3D-patientspecifika beräkningsmodeller baserat på 2D-till-3D-rekonstruktion och en biofidelisk uppskattning av fall för att uppskatta frakturrisk i en klinisk kohort omfattande 1 000 män som bor i Skåne. Det väntade resultatet jämförs med den nuvarande kliniska standarden. Hypotesen är att inkludering

Läs mer »

Fotokatalytisk väteutveckling

Syftet är att utforska nya fotokatalytiska system för solenergidriven väteproduktion. Detta är grundforskning där vi försöker hitta ”vad som fungerar” med variationer av (nya) fotosensibilisatorer och katalysatorer. Resultaten kan utgöra en grund för utveckling av ny teknik för väteutveckling som är miljövänlig och ekonomisk ur energiperspektiv. Den stora utmaningen kommer

Läs mer »

Sveriges nästa generations jordbruk: Mot en antibiotikafri, högre djurvälbefinnande och säkrare livsmedelsprodukter, driven av AI

Vår innovation erbjuder alla som är involverade i produktion av djurbaserade livsmedel att producera säkrare livsmedel med bättre djurskydd som uppfyller ökade krav på livsmedelsöppenhet och samtidigt minska kostnaderna. Vår innovation spelar också en roll på samhällsnivå och för att uppfylla Agenda 2030-målen genom att bidra till en mer hållbar

Läs mer »

Jazzens historia i Hässleholm

En Jazzklubb som bildades i mitten på 60-talet och som sedan dess genomfört mer än 500 konserter. Eftersom många som var med börjar bli till åren nu är det ett lämpligt tillfälle att skriva en bok samtidigt de ca 70 rullbandsinspelningar som finns i arkivet, digitaliseras.

Läs mer »

Skivinspelning med genreöverskridande musik

Vår tanke är att en musiker kan lösgöra latent potential genom att våga närma sig ytterkanterna av sin musikalitet, hitta områden där man kan uttrycka sig individuellt och fritt från dogmer, och vi tror att detta projekt kan utveckla oss själva i den riktningen och förhoppningsvis inspirera fler musiker till

Läs mer »

Trio Wolski spelar in Hunnsberg Sessions

För att vi som band ska utvecklas, få fler lyssnare, fler konserttillfällen och andra jobb är det viktigt att vi som band gör olika projekt med olika fokus och teman. Också för att både trogna och nya lyssnare ska ha ett intresse av att följa oss. Med detta projekt vill

Läs mer »

European Youth Brass Band 2021

Brassmusik Skåne vill tillsammans med de lokala brassbanden få till stånd ett aktivt samarbete med Kulturskolorna i regionen för att trygga tillväxten av brassmusiker. Lunds Kulturskola startar i höst en brassbandsverksamhet som redan till jul kommer att framträda tillsammans med Lunds Universitets Brassband. Vi har också påbörjat ett arbete att

Läs mer »

Skivinspelning och release med Kv.Arken

Målet är ett fonogram med god inspelningskvalitet, passande artwork och med fotografi av gruppen. Vi vill till en början trycka upp 300 fysiska exemplar och lägga upp musiken på digitala plattformar. Vi vill även hitta en distributör som distribuerar internationellt. Musiken kommer bestå av våra egna stycken och våra väl

Läs mer »

Orgeln som orkester

Syftet är att sätta nytt ljus på orgeln som orkestralt instrument och organistens roll som medskapare i såväl äldre som nyskriven musik. Genom att låta repertoar från olika epoker och stilar mötas i en symfonisk klangbehandling blir orgelns stämrikedom den gemensamma nämnaren. Förhoppningen är att fler ska öppna ögon och

Läs mer »

Ångestboken

Projektet syftar till att höja kunskapen om ångest hos ungdomar/unga vuxna, samt att ge läsaren verktyg för att hantera den. Vidare syftar det till att underlätta samtal om ångest mellan målgruppen och deras vårdnadshavare /andra vuxna som regelbundet möter unga med ångest. Marie Tillman får återkommande höra från sina läsare

Läs mer »