Hälsoprogrammet – för stärkt hälsa hos unga

Syftet med projektet är att ta fram ett hälsostärkande program som riktar sig till unga i Skåne. Genom det kan vi ge de unga vi möter idag verktyg som bidrar till att de kan stärka sin upplevda hälsa och välmående, och på det sättet motverka de växande psykiska påfrestningar unga möter. Nyttan med projektet och programmet kommer vara att unga i Skåne mår bättre, orkar prestera bättre i skolan eller i sitt arbetssökande och öka sina möjligheter att i vuxen ålder kunna komma ut på arbetsmarknaden.