Skörda information från ljusfältet

Vi strävar efter att utveckla och producera nya typer av mikrolinsuppställningar. Dessa mikrolinsuppställningar kan till exempel införlivas i mikroskop för att möjliggöra snabb volymmetrisk avbildning. Dessutom vill vi lära oss att skapa stora områden av mikrolinsuppställningar som kan användas för att generera komplexa belysningsmönster för applikationer som holografiska 3D-uppvisningar.