Lund Formula Student 2020

Det övergripande målet för detta projekt går ut på att främja nytänkande och innovation samt ge praktisk erfarenhet till duktiga studenter vid Lunds Universitet. I år tar sig detta uttryck genom att vi har tre projekt på gång samtidigt med mycket fokus på just eldrift och förarlöst system. Målet är att utveckla en nytänkande design och lägga en grund för framtida studenter att kunna utveckla system för framtiden.