2D-till-3D biofideliska beräkningsmodeller för att bättre utvärdera frakturrisk hos män med osteoporos

Syftet med det nuvarande förslaget är att utvärdera noggrannheten för 3D-patientspecifika beräkningsmodeller baserat på 2D-till-3D-rekonstruktion och en biofidelisk uppskattning av fall för att uppskatta frakturrisk i en klinisk kohort omfattande 1 000 män som bor i Skåne. Det väntade resultatet jämförs med den nuvarande kliniska standarden. Hypotesen är att inkludering av dessa modeller i förutsägelsealgoritmen för frakturrisk kan förbättra prediktionsnoggrannheten avsevärt.