Mikrochipmodell visualiserar mikroorganismers interaktion med markens kol och mikroplaster

Syftet med projektet är att vidareutveckla vår mikrofabricerade modell av underjorden för att förstå hur markens mikroorganismer påverkas av markens mikrostrukturer och mikroplaster, och hur de i sin tur påverkar markens kolomsättning. Målet är att baserat på dessa nya insikter kunna ändra vårt sätt att bruka marken så att vi maximerar kolupptaget och minimerar utsläppet för att kunna motverka den globala uppvärmningen. Genom att förstå mikroplasters skadliga effekter på marken vill vi också kunna minimera dessa.