Bröd Nouveau

År 2018 extraherades globalt 90 miljarder ton råmaterial där uppskattningsvis 20% går till spillo. Som designers kan vi röra oss fritt mellan frånkopplade discipliner och rubba kunskapssilos i vetenskapen idag. Vårt mål är att skapa en symbios mellan annars fristående industrier och vidareutveckla ett holistiskt system för att förvandla avfallsströmmar till nya byggstenar för produktion, konstruktion och konsumtion – för att minska denna oavbrutna cykel med massutvinning.