Nyheter

Blind Date – Konsertserie med klassisk musik i Malmö

Spännande och mystisk, fängslande och spontan, ”Blind Date” är ett nytt koncept för konsertupplevelse av klassisk musik. Till skillnad från ett typiskt konserthus är ”Blind Date”-konserter intima, mysiga och prisvärda, gränserna mellan artister och lyssnare elimineras, medan den högsta professionella musiknivån för artister alltid är närvarande.

Läs mer »

Tempo Strings

Syftet med Tempo Strings är att ge barn och ungdomar tillgång till kammarmusik och orkesterkultur på hög nivå så att de kan får verktyg att fortsätta spela på den nivå de önskar hela livet. Målet är att genomföra lägerverksamhet, att spela in en film med professionell filmare samt att finansiera

Läs mer »

Appen ”DiabetesNinja” vidareutveckling

Genom att fortsätta utveckla appen DiabetesNinja 2.0 med ytterligare funktioner, till stor nytta för barn med typ 1-diabetes, vill vi bidra till att förutsättningarna för ett långt och komplikationsfritt liv lättare kan uppnås. Det är vår egen erfarenhet att kontinuerlig användning av DiabetesNinja bidrar till att ge ett mer stabilt

Läs mer »

Luftvägarnas normalflora till vår tjänst? – potentiell probiotika mot luftvägsinfektioner

Den globala ökningen i antibiotikaresistens har accentuerat behovet för nya behandlingsstrategier för allvarliga luftvägsinfektioner. Probiotika har välkända hälsofrämjande effekter på magtarmkanalen. Här vill vi undersöka huruvida luftvägarnas normalflora kan användas som probiotika för att behandla eller förebygga uppkomst av allvarliga luftvägsinfektioner såsom lunginflammation.

Läs mer »

Nästa generations behandling för allvarliga systemiska infektioner

Vi har en stark vision att utveckla effektiva och hållbara läkemedel baserade på ursprungliga upptäckter om kroppens egna antiinfektionsförsvar. Idag finns det inga läkemedel som minskar allvarlig inflammation och organskada hos patienter med ARDS och septisk chock. I den annalkande ”post-antibiotic era” kommer antibiotika dessutom att ha en mycket minskad

Läs mer »

Ökad livskvalitet för benprotesanvändare med designad 3D-printad kosmetik

Utvecklandet av en mjukare och hållfastare knädel på bolagets befintliga benkosmetiklösningar kommer medföra betydande skillnad i vårt erbjudande. Med nya knädelen på plats kommer benkosmetiken vara lämpad för samtliga benprotesanvändare oavsett aktivitetsnivåer eller användningsområden. Syftet med stipendiet är att ta fram en knämodul som vid projektslut är integrerad i befintligt

Läs mer »

Biogel: ett nytt lung-byggnadsmaterial

Målet är att erhålla elastin-kryogel lämplig för in vitro / in vivo-aktivering av lungregenerering. Dessa biomaterial kommer att erbjuda olika möjligheter att införliva cellinstruktiva faktorer för att kontrollera celltillväxt och spridning som är grundläggande för en regenerativ respons. Att kunna utlösa en frisk cellulär respons lokalt hos patienter kommer att

Läs mer »

Plåster med inspektionsfönster

Ett plåster (bandage), som är försett med fönster, vilket kan vara omväxlande transparent och ogenomskinligt. Därigenom kan ett sår inspekteras utan att plåstret tas av samtidigt som såret förblir skyddat. Absorbenter för uppsugning av sårvätska är placerade vid sidan om såret vilket gör att trycket mot huden kommer lateralt om

Läs mer »

I-PROTECT:Implementering av skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare

Utveckling och testning av I-PROTECT-modellen, innehållande skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare och en implementeringsplan för klubbar samlad i en mobilapplikation, kallad I-PROTECT GO. Vi är ett team av användare och forskare som arbetar utifrån klubbarnas behov och förutsättningar, med aktuell forskning som grund. Detta arbetssätt är avgörande för att skadeförebyggande träning

Läs mer »

Medicotechnical single-use device for maintenance of patent upper airways during moderate-to-deep sedation for short-term medical procedures

För att minska upplevt obehag i samband med olika medicinska undersökningar och behandlingar erbjuds och efterfrågar patienter över hela världen – såväl på som utanför sjukhus – i allt större utsträckning procedurrelaterad sedering (PS). Vid PS tillförs låga doser av snabb- och kortverkande rogivande läkemedel direkt i blodbanan för att

Läs mer »