Luftvägarnas normalflora till vår tjänst? – potentiell probiotika mot luftvägsinfektioner

Den globala ökningen i antibiotikaresistens har accentuerat behovet för nya behandlingsstrategier för allvarliga luftvägsinfektioner. Probiotika har välkända hälsofrämjande effekter på magtarmkanalen. Här vill vi undersöka huruvida luftvägarnas normalflora kan användas som probiotika för att behandla eller förebygga uppkomst av allvarliga luftvägsinfektioner såsom lunginflammation.