I-PROTECT:Implementering av skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare

Utveckling och testning av I-PROTECT-modellen, innehållande skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare och en implementeringsplan för klubbar samlad i en mobilapplikation, kallad I-PROTECT GO. Vi är ett team av användare och forskare som arbetar utifrån klubbarnas behov och förutsättningar, med aktuell forskning som grund. Detta arbetssätt är avgörande för att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del i handbollsträningen.