Plåster med inspektionsfönster

Ett plåster (bandage), som är försett med fönster, vilket kan vara omväxlande transparent och ogenomskinligt. Därigenom kan ett sår inspekteras utan att plåstret tas av samtidigt som såret förblir skyddat. Absorbenter för uppsugning av sårvätska är placerade vid sidan om såret vilket gör att trycket mot huden kommer lateralt om såret. Det gör att smärtan blir mindre än om bandaget trycker direkt mot såret. Idén har ansetts vara så unik att patent har beviljats – än så länge för Sverige.