Biogel: ett nytt lung-byggnadsmaterial

Målet är att erhålla elastin-kryogel lämplig för in vitro / in vivo-aktivering av lungregenerering. Dessa biomaterial kommer att erbjuda olika möjligheter att införliva cellinstruktiva faktorer för att kontrollera celltillväxt och spridning som är grundläggande för en regenerativ respons. Att kunna utlösa en frisk cellulär respons lokalt hos patienter kommer att bereda möjligheter i vävnadsteknik och medicinska tillämpningar, där bristen på organdonatorer för att behandla patienter är en