Appen ”DiabetesNinja” vidareutveckling

Genom att fortsätta utveckla appen DiabetesNinja 2.0 med ytterligare funktioner, till stor nytta för barn med typ 1-diabetes, vill vi bidra till att förutsättningarna för ett långt och komplikationsfritt liv lättare kan uppnås. Det är vår egen erfarenhet att kontinuerlig användning av DiabetesNinja bidrar till att ge ett mer stabilt och bra Hba1c (långtidsblodsocker).