Tempo Strings

Syftet med Tempo Strings är att ge barn och ungdomar tillgång till kammarmusik och orkesterkultur på hög nivå så att de kan får verktyg att fortsätta spela på den nivå de önskar hela livet. Målet är att genomföra lägerverksamhet, att spela in en film med professionell filmare samt att finansiera en professionell kontrabasist till konserttillfällena.