Medicotechnical single-use device for maintenance of patent upper airways during moderate-to-deep sedation for short-term medical procedures

För att minska upplevt obehag i samband med olika medicinska undersökningar och behandlingar erbjuds och efterfrågar patienter över hela världen – såväl på som utanför sjukhus – i allt större utsträckning procedurrelaterad sedering (PS). Vid PS tillförs låga doser av snabb- och kortverkande rogivande läkemedel direkt i blodbanan för att åstadkomma ett väl kontrollerbart tillstånd av dåsighet eller ytlig sömn medan den obehagliga undersökningen eller behandlingen genomförs.