Nyheter

Kommersialisering av integrerat vattenbruk

Globalt är vattenbruk den i särklass snabbast växande sektorn inom livsmedelsproduktion och har varit det de senaste decennierna. I Sverige har vattenbruket däremot minskat under de senaste åren. Vi vill skapa ett bärkraftigt integrerat vattenbruk med fisk- och skaldjursproduktion på den skånska landsbygden samt driva en process mot att skapa

Läs mer »

Mobil gödselseparering – lönsamt & hållbart för svenskt lantbruk

Svenska mjölkbönder lägger varje år en förmögenhet på att köpa in strömedel, som är det bäddmaterial djuren behöver för att må bra och inte få skador av att vara inomhus. Konceptet med gödselseparering, för att kunna återanvända strömedlet, kan öka mjölkböndernas lönsamhet och samtidigt minska deras beroende av prisutveckling på

Läs mer »

Akvaponisk CSA

CSA står för Community Supported Agriculture (andelsodling). Genom att köpa en andel i en odling får konsumenten utdelning genom lokalt producerade grönsaker. För att producera grönsakerna på ett hållbart sätt har vi valt att göra det med hjälp av akvaponik. I en akvaponikodling reduceras användandet av gödsel till ett minimum

Läs mer »

ALC – Autorelease Life jacket Container

Marsafe håller på att ta fram ett nytt system för lösgörande av livvästar ombord på fartyg, ALC-Autorelease Life jacket Container. Dagens livvästlådor är haspade/plomberade och problem uppstår om ett fartyg sjunker utan att någon öppnar dessa lådor manuellt, varpå flera hundra livvästar följer med fartyget ner. Marsafe har tagit fram

Läs mer »

Cyclicor – uppskalning av produktion av giftfria polymerer

Cyclicor AB är ett avknoppningsföretag från Lunds universitet, det baseras på en patentsökt teknik som utnyttjar en grön-kemi-strategi för tillverkning av byggstenar för industriella polymerer, polykarbonater och polyuretaner, helt fria från bisfenoler och isocyanater, som vanligtvis används i kommersiellt tillgängliga polymerer.

Läs mer »

Personalisering & anpassning av rullstolar

Projektet syftar till att testa och ta fram produktionsteknik och produkter för att skapa en ny generation tillbehör till rullstolar. Flera av de effekter som vi kan leverera med våra produkter kan ge förbättrade möjligheter för bland andra handikappidrotten i form av sponsorpengar, för vården med minskade kostnader (idag stjäls

Läs mer »

Utveckling av InfinityCarrier

Najell AB lanserade 2014 den prisbelönta barnprodukten SleepCarrier som kan användas på 4 olika sätt. SleepCarrier kan användas som en horisontell bärsele för sömn, en madrass, en mjuklift och en ”babynest”. Det här projektet syftar till att ta fram en produktionsfärdig prototyp av konceptet InfinityCarrier som är en ny typ

Läs mer »

En sommar med Scen Österlen

Boken handlar om Scen Österlen, en barn och ungdomsteater med och för barn och ungdomar. Det är en ideell teaterförening som har funnits sedan 1999 i Simrishamn. Teatern sätter upp musikaler och julshower som berör barn och ungdomarnas verklighet. Sedan starten har ca 500 föreställningar spelats av tusen barn och

Läs mer »

Vägen till social Innovation – Cancerkompisar.se

Cancerkompisar vill skriva en bok och berätta om hur allt började, från idén vid köksbordet till förmedlingstjänsten Cancerkompisar.se, den sociala innovationen. Hur gick det till? Vem tog vi hjälp av? Hur tänkte vi? Vad vi gjorde för att uppnå det som vi är idag, från två Cancerkompisar till idag tusentals.

Läs mer »