Nyheter

Organisatoriska arbetsmiljörisker

Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större andel av rapporterade besvär, ohälsa och sjukfrånvaro i samhället. Bokprojektet baserar sig på ett av AFA Försäkring finansierat forskningsprojekt som 2010-2015 har bedrivits vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö högskola. Boken beskriver en i forskningsprojektet utvecklad metodik

Läs mer »

En sommar med Scen Österlen

Boken handlar om Scen Österlen, en barn och ungdomsteater med och för barn och ungdomar. Det är en ideell teaterförening som har funnits sedan 1999 i Simrishamn. Teatern sätter upp musikaler och julshower som berör barn och ungdomarnas verklighet. Sedan starten har ca 500 föreställningar spelats av tusen barn och

Läs mer »

Vägen till social Innovation – Cancerkompisar.se

Cancerkompisar vill skriva en bok och berätta om hur allt började, från idén vid köksbordet till förmedlingstjänsten Cancerkompisar.se, den sociala innovationen. Hur gick det till? Vem tog vi hjälp av? Hur tänkte vi? Vad vi gjorde för att uppnå det som vi är idag, från två Cancerkompisar till idag tusentals.

Läs mer »

E-bok ’Skörda Regnvatten’ Ett koncept för hållbart trädgårdsbruk

Hur länge kan vi vattna med dricksvatten? Frågan gäller en av de viktigaste miljöfrågorna till följd av förväntade klimatförändringar, gamla och underdimensionerade kommunala ledningar samt att dagvatten går orenat ut i sjöar och vattendrag i stället för att filtrera ner till grundvattnet genom jordlagren och på så vis renas. I

Läs mer »

När ditt barn inte äter

I den rika flora av litteratur som riktar sig till föräldrar, finns idag många böcker om VAD barn bör äta och HUR man lagar till detta. Det är däremot svårt att finna forskningsbaserad kunskap om hur man som förälder gör när barnet äter alldeles för lite, eller inte vågar smaka

Läs mer »

Kommersialisering av integrerat vattenbruk

Globalt är vattenbruk den i särklass snabbast växande sektorn inom livsmedelsproduktion och har varit det de senaste decennierna. I Sverige har vattenbruket däremot minskat under de senaste åren. Vi vill skapa ett bärkraftigt integrerat vattenbruk med fisk- och skaldjursproduktion på den skånska landsbygden samt driva en process mot att skapa

Läs mer »

Mobil gödselseparering – lönsamt & hållbart för svenskt lantbruk

Svenska mjölkbönder lägger varje år en förmögenhet på att köpa in strömedel, som är det bäddmaterial djuren behöver för att må bra och inte få skador av att vara inomhus. Konceptet med gödselseparering, för att kunna återanvända strömedlet, kan öka mjölkböndernas lönsamhet och samtidigt minska deras beroende av prisutveckling på

Läs mer »

Akvaponisk CSA

CSA står för Community Supported Agriculture (andelsodling). Genom att köpa en andel i en odling får konsumenten utdelning genom lokalt producerade grönsaker. För att producera grönsakerna på ett hållbart sätt har vi valt att göra det med hjälp av akvaponik. I en akvaponikodling reduceras användandet av gödsel till ett minimum

Läs mer »

ALC – Autorelease Life jacket Container

Marsafe håller på att ta fram ett nytt system för lösgörande av livvästar ombord på fartyg, ALC-Autorelease Life jacket Container. Dagens livvästlådor är haspade/plomberade och problem uppstår om ett fartyg sjunker utan att någon öppnar dessa lådor manuellt, varpå flera hundra livvästar följer med fartyget ner. Marsafe har tagit fram

Läs mer »

Cyclicor – uppskalning av produktion av giftfria polymerer

Cyclicor AB är ett avknoppningsföretag från Lunds universitet, det baseras på en patentsökt teknik som utnyttjar en grön-kemi-strategi för tillverkning av byggstenar för industriella polymerer, polykarbonater och polyuretaner, helt fria från bisfenoler och isocyanater, som vanligtvis används i kommersiellt tillgängliga polymerer.

Läs mer »