Automated ECG Analysis Software for Screening and Decision Support

Cardiolund Research är ett litet mjukvaruföretag med säte i Lund. Företaget utvecklar specialiserade algoritmer för analys av den elektriska aktiviteten i hjärtat, EKG-signalerna. Programvaran minskar den manuella bördan i samband med screening för den kritiska hjärtsjukdom förmaksflimmer med närmare 90 %, vilket gör breda screening initiativ möjliga . Detta minskar antalet strokes, vilket resulterar i enorma fördelar för folkhälsan och påverkar livet för många individer.