Lund i Fokus

Vad är det som gör Lund till Lund? Kunskapskabarén är ett unikt koncept som skapar en mötesplats mellan improvisationsteater och den akademiska världen. Ett möte mellan klokskap och dårskap. Till detta unika möte bjuds publik in för att dela sina funderingar och tankar med andra, men också för att få nya perspektiv och eventuellt svar på nyfikna frågor.