Transfer Syd

Transfer Syd är en ideell förening, en neutral plattform mellan skola och näringsliv, är icke vinstdrivande samt politiskt obunden. Transfer erbjuder en mängd kompetenta föreläsare från näringslivet som ställer upp kostnadsfritt med föreläsningar som passar in i rådande kursplaner och scheman främst för gymnasieskolorna. Transfer ”tar in verkligheten” i klassrummet genom de förebilder föreläsarna blir.