ROKASA-fredligt lärande

ROKASA-fredligt lärande är ett nytt läromedel i syfte att förbättra lärandemiljön på Malmös skolor och på så sätt skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå bättre resultat. Det är ett symbolbaserat läromedel. Läromedlet syftar till att fungera som ett stöd för ett förebyggande, relationellt arbete – även inom ordinarie undervisning. Förutom det pedagogiska syftet om att förbättra lärandemiljön och därmed studieresultaten – finns även ett övergripande syfte om att skapa ett fredligare samhälle med början på skolorna.