Adore Yourself

Om fler unga fokuserar på ett sundare ideal kommer det att medföra att de mår bättre genom att ha sundare levnadsvanor. All den energi och tid som går åt till att tänka på vad man äter och hur man ser ut skulle de istället kunna använde till att först och främst stärka sig själv och må bra. Adore yourself är en webbkurs där unga lär sig om kroppen, mat, träning, självförtroende och självkänsla på ett roligare sätt som inspirerar och motiverar till att verkligen acceptera sig själv precis som man är.