DIANOVATOR: Förbättrad blodsockerreglering för insulinbehandlade diabetiker

Personer med insulinbehandlad diabetes saknar, eller har kraftigt försämrad kroppsegen förmåga att reglera blodsockernivån genom utsöndring av hormonet insulin, och måste därför ta flera injektioner insulin dagligen. Projektet syftar till att utveckla ett beslutsstöd för insulinbehandlade patienter. Med hjälp av matematiska algoritmer förutser beslutstödssystemet blodsocker- utvecklingen och beräknar optimala insulindoser vid varje erforderligt tillfälle.